Pomożemy Ci skorzystać

z możliwości jakie daje nam Słońce

Przetwarzanie danych


Dajemy totalną gwarancję na uzysk!

Jeśli w ciągu roku Twoja instalacja fotowoltaiczna nie wygeneruje obliczonej przez Nas mocy, zwrócimy Ci utraconą równowartość!*

* Jesteśmy pewni swoich produktów, dlatego dajemy totalną gwarancję – Jeśli w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia, instalacja nie wyprodukuje zapisanej w Umowie ilości kWh, to Klient otrzyma od nas rabat (pomniejszenie ceny) w postaci różnicy kosztów między faktyczną produkcją, a tą zapisaną w umowie. Kwota rabatu będzie obliczana następująco (ilość kWh w Umowie – ilość faktyczna po 12 miesiącach) x średnia cena kWh (energia czynna + opłaty dystrybucyjne zmienne). Rabat będzie w zwrócony w formie przelewu na podstawie faktury korygującej.

Korzyści z posiadania Instalacji fotowoltaicznej

Wszelkie prawa zastrzeżone Helios Green Power 2020